Általános szerződési feltételek

INTERNETES VÁSÁRLÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a 4 Diamant-Dent Kft. (9200 Mosonmagyaróvár,Régi Vámház Tér 11.; Cégjegyzékszám: 08-09-007974; Adószám: 11778987-2-08) a DIAMANTDENT.HU üzemeltetője, továbbiakban: Szolgáltató) által nyújtott kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek).

 1. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte
  1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre.
  2. A Szolgáltató honlapján keresztül történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.
  3. A Szolgáltató szolgáltatásait bárki jogosult igénybe venni, amennyiben a Weboldalon a kért adatokkal érvényesen azonosítja magát, továbbá magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

A Felek közötti szerződés az utalvány megvásárlása során a rendeléshez tartozó számla nyomtatásával és az utalvány kiállításával jön létre. Az utalvány pdf és papír alapú utalvány formátumban kérhető. Az Ügyfél által leadott elektronikus megrendelés valamint a fenti dokumentumok kiállítása a Felek között írásba foglalt szerződésnek minősül.

 1. Ügyfelek azonosítása
  1. A weboldalon történő megrendelés kizárólag azon felhasználók számára lehetséges, akik az adatlap kitöltésekor valós személyi adatokkal, továbbá néhány – a megrendelések teljesítéséhez szükséges – egyéb adattal ellátott megrendelést küldenek.
 2. Megrendelés
 3. A vételár mindig a kiválasztott szolgáltatás (utalvány) mellett feltüntetett összeg, amely, az általános forgalmi adót tartalmazza.
 4. A weboldalról megrendelhető szolgáltatások árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt szolgáltatások vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja.
 5. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a weboldal felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles az utalványt hibás áron értékesíteni, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.
 6. A megrendelést a Szolgáltató weboldalán keresztül csak akkor fogadja el, ha az Ügyfél a megrendeléshez szükséges valamennyi adatot maradéktalanul kitölti. A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.
 7. Az Ügyfél a megrendelés leadásával kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.
 8. Szolgáltató az Ügyfél vételi ajánlatának (megrendelésének) megérkezését követően köteles az Ügyfél részére a vásárlást elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül Ügyfél részére nem érkezik meg, akkor a Szolgáltató ajánlati kötöttsége, illetve az Ügyfél bárminemű kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik.
 9. A fogászati utalvány értékcikk, amivel a rajta feltüntetett szolgáltatásokat lehetséges kedvezményesen igénybe venni. Az utalványon minden esetben szerepel annak sorszáma, a szolgáltatási csomag tartalma, lejárati ideje és a beváltással kapcsolatos egyéb információk tudnivalók. Az utalvány lejártát követően annak beváltására nincsen mód, az érvényesség hosszabbítása a Szolgáltatóval folytatott előzetes egyeztetés alapján felár ellenében történhet.
 10. A vásárlás menete
  1. Ajándékutalvány vásárlása esetén
   • Az adott utalvány felhasználhatóságának időintervallumát az akciós ajánlat tartalmazza.
   • Kérjük, hogy a vásárláshoz szükséges űrlapot szíveskedjen pontosan és hiánytalanul kitölteni.
   • A vásárlás értékének megfelelő összeg beérkezése után a megvásárolt utalványt rendszerünk automatikusan küldi ki pdf formátumban. Papír alapú utalvány választása esetén postai úton juttatjuk el az ön által megadott névre és címre.
   • A fizetés módjai:
 11. Szállítási és fizetési feltételek

Helyszínen készpénzben vagy online bankkártyás fizetés lehetséges

 1. Csomag vásárlása esetén
  • Az adott utalvány felhasználhatóságának időintervalluma külön időponti kikötés hiányában a vásárlás időpontjától számított egy év, a választott csomag árának és foglalhatóságának megfelelő időszakban. A csomag tartalma utólag nem módosítható.
  • Kérjük, hogy a vásárláshoz szükséges űrlapot szíveskedjen pontosan és hiánytalanul kitölteni.
  • A vásárlás értékének megfelelő összeg beérkezése után a megvásárolt utalványt felár ellenében postai úton juttatjuk el az ön által megadott névre és címre, vagy interneten keresztül pdf formátumban jut hozzá az utalványhoz.
  • A fizetés módjai:

Helyszínen készpénzben vagy online bankkártyás fizetés lehetséges

 1. A felhasználás menete
  • Az utalvány kézhezvételét követően van lehetősége rendelést leadni az utalvány felhasználásának konkrét időpontjára vonatkozóan. Rendeléseket írásban (levél vagy fax) vagy interneten (e-mail vagy közvetlen rendelés a honlapunkról) keresztül lehet küldeni szállodánknak.
  • Internetes foglalás esetén csak kizárólag közvetlenül a mail címünkre (info@diamantdent.hu) írt vagy saját honlapunk (diamantdent.hu) foglalási menüpontjának használatával elküldött rendeléseket fogadunk el. A rendelések leadásakor minden esetben közölni kell az utalvány azonosításához szükséges sorszámot. A beérkező rendeléseket a Szolgáltató érkezési sorrendben, az utalványok felhasználására elkülönített szabad kapacitásainak függvényében fogadja és igazolja vissza. Az utalvány felhasználása csak a visszaigazolást követően válik lehetővé a kért időpontban.
  • A rendelő telítettsége miatt elutasított rendelések esetén Szolgáltató köteles az ügyfél számára legalább 3 alternatív időpontot felajánlani.  
  • A szolgáltatások igénybe vétele esetén a postán küldött utalvány eredeti példányát a Szolgáltatónak a helyszínen át kell adni.

Garancia, szavatosság

A jótállásra és a szavatosságra a Polgári törvénykönyvről szóló, többször módosított 1959. évi IV. törvény mindenkor hatályos rendelkezései az irányadók.

Szolgáltató felelősséget vállal azért, hogy a voucher a meghatározott feltételekkel és módon beváltható.

 Elállás, visszatérítés

Az utalvány átvétele után az Ügyfél köteles annak tartalmát leellenőrizni és haladéktalanul jelezni Szolgáltató felé, amennyiben valami hiányzik, vagy bármilyen eltérést tapasztal az eredeti meghirdetett feltételektől.
A szerződéstől az Ügyfél az utalvány átvételét követő 24 órán belül elállhat. Ebben az esetben a kifogásolt utalvány(ok) vételárát legkésőbb az elállást és az utalvány visszaszolgáltatását követő 15 napon belül visszatérítjük. Az elállási jog gyakorlása során az utalvány vissza-szolgáltatásáról az Ügyfél gondoskodik, az ezzel kapcsolatban felmerült költségeket az Ügyfél viseli. Szolgáltató jogosult a kiállításhoz illetve visszafizetéshez kapcsolódó kiadásai kompenzálásaként 1000 Ft/utalvány kezelési költség felszámítására és levonására.

Amennyiben az utalvány beváltása bármilyen Ügyfélen kívül álló okból nem lenne lehetséges (a Szolgáltató megszűnt, az utalványt nem fogadták el stb…) a Szolgáltató teljes felelősséget vállal, és jogos reklamáció esetén az utalvány teljes vételárát visszafizeti Ügyfélnek, ezen túlmenően azonban kártalanítási kötelezettség nem terheli.

Az utalvány visszaküldése a weblapon található címre történhet. A Szolgáltató utánvétes postai küldeményt, technikai okokból nem tud fogadni. Az utalvány vételárának vissza-fizetése csak a visszafizetési kötelezettség kivizsgálása után utólag, banki átutalással vagy postai csekken történő visszafizetéssel történik.

Szolgáltató a vételárat nem köteles visszatéríteni, ha az utalvány nem eredeti, vagy nem sértetlen állapotban kerül visszaszolgáltatásra (pl. sérült, szakadt, gyűrött, olvashatatlan stb.).

A lejárt határidejű utalványokat a Szolgáltató nem köteles visszaváltani.

Egyebek

A Szolgáltató által üzemeltetett weblap biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent az Internet általános, mindennapos használatánál nagyobb kockázatot. A weboldalon való vásárlás feltételezi az Ügyfél részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. Az Ügyfélt terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

A Szolgáltató az Ügyfél által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. A Szolgáltató az Ügyfél adatait harmadik félnek nem adja ki. A Szolgáltató az Ügyfél adatainak kezelésekor a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény mindenkor hatályos rendelkezései szerint jár el.

A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

A szerződő Felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita rendezésére, szerződő Felek értékhatártól függően kikötik a Szolgáltató székhelye szerint illetékes bíróság kizárólagos illetékességét.

Keresse szakavatott csapatunkat az alábbi telefonszámokon!
Ingyenes telefonszámunk (A, D, CH, NL, GB, IRL, F, I, B országokból hívva) 0080044556677

Magyarországról illetve egyéb országból: +3696579067
Visszahívást kérek

Visszahívást kérek


A Diamant-Dent számokban

1
Éves tapasztalat
1
Behelyezett implantátum
1
Egészségpénztári beteg
1
Alkalmazottak
Az oldal sütiket használ, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és reklámokat, hogy működjenek a közösségi média funkciók, valamint hogy elemezzük a weboldal forgalmát. Bővebben a "Részletek mutatása" gombra olvashat.
Az oldal sütiket használ, hogy személyre szabja az oldalon megjelenő tartalmat és reklámokat..