Implantaten

Onze kaakchirurgen en implantologen Dr. med Dent Imre Csapó en Dr. med Dent Péter Zvekán zijn de collega's op wie u kunt vertrouwen bij kaakchirurgische gevallen. Jaarlijks controleren wij de door ons gebruikte implantaten, onze statistieken zijn duidelijk hoger als de standaard, zelfs bij implantaten die 13-14 jaar geleden zijn toegepast. Wat betekent het begrip, "Implantaten Hongarije"? Inspecteer op Hongarije en erken onze hooggekwalificeerde tandartsen en assistenten. Herken de perfecte implantaten en moderne ingrepen..

Tandimplantaat Hongarije - Kies voor competentie, ervaring en kwaliteit!

Elk ruimte tussen tanden kan ofwel door een brug of door een implantaat worden verzorgd. Bruggen zijn meestal de financieel gunstigere varianten, echter behalve de kosten zijn er ook andere belangrijke aspecten bij de keuze van een tandvervanging. Een brug wordt verankerd op de nabij gelegen tanden. Deze moeten geslepen worden - een duidelijk nadeel, als ze overigens eigenlijk gezond zijn. Implantaten zijn weliswaar een enigszins duurdere vervanging, maar ook de enige die het verlies van bot tegenwerkt. De reden hiervan is dat het kaakbeen door de titanium wortel verder zoals gebruikelijk belast wordt. Implantaten kunnen voor het sluiten van grotere ruimten tussen tanden ook voor bruggen en prothesen worden toegepast.

Ondertussen kunnen wij terugkijken op een bijzonder lange ervaring in de tandheelkunde, met name op het gebied van de implantologie. Wilt u een tandimplantaat in Hongarije? Diamant-Dent is de perfecte keuze.

Protheses als vervanging van tanden zorgen regelmatig voor moeilijkheden, met name bij het eten en spreken. De oplossing met implantaten daarentegen wordt ervaren als een eigen gebit  en geeft vrijheid bij het praten en eten.

De implantaat protheses maken het mogelijk dat implantologen en tandtechnici individuele oplossingen kunnen creëren. Voor verschillende aanspraken bieden wij verschillende oplossingen en het individueel beste resultaat. Tandimplantaat in Hongarije betekent: hoge kwaliteit.

logo     logo     logo     logo

Wat verstaat men onder tandimplantaten Hongarije?

Een implantaat is een kunstmatige tandwortel die zonder pijn in het kaakbeen wordt geplaatst. Implantaten zijn cilindervormig of schroefvormig en hebben verschillende diameters en lengten.

Wanneer is een implantatie zinvol en welke voordelen zijn er?

Bij het verlies van de eigen tanden bij de implantologie heden te dage een functionele en esthetische tevreden stellende oplossing:

Uit welk materiaal worden implantaten gemaakt?

Het tandimplantaat wordt gemaakt uit lichaamsverdraaglijk zuiver titanium, welk door het menselijk lichaam volkomen wordt geaccepteerd.
Het medische titanium wordt dus door het lichaam aangenomen en daarom kunnen allergische reactie worden uitgesloten.

Implantaten in Hongarije - Welk risico heeft de implantatie?

De effectiviteit van onze kaakchirurgen wordt ondersteund door moderne KAVO apparatuur en instrumenten, het succes van een operatie wordt door onze steriele faciliteiten gegarandeerd.
Natuurlijk kan geen enkele arts de risicoloosheid van een kaakchirurgische behandeling garanderen, men kan echter veel doen om de genezing niet in gevaar te brengen:
- gedurende de geneesperiode mag het implantaat niet worden belast en mag niet met de tong eromheen worden gespeeld
- perfecte mondhygiëne
- regelmatig vervolgonderzoek

Hoe worden tandimplantat

Hoe worden tandimplantaten geplaatst?

Implantatie en andere ingrepen bij de kaak worden door twee ervaren en competente kaakchirurgen uitgevoerd. Zij hebben reeds ontelbare succesvolle behandelingen achter zich. 
Voor de behandeling wordt een digitale panoramaröntgenopname en een 3D CT opname gemaakt, op basis waarvan kan worden vastgesteld hoeveel implantaten ingezet moeten worden, en of er ook een opbouw van het bot moet worden doorgevoerd.
Na het consult worden de implantaten onder plaatselijke verdoving geplaatst. De kaak wordt opengelegd op de plaats waar het implantaat in het bot moet worden gezet. Na het plaatsen wordt het tandvlees gehecht en middels koeling wordt verhinderd dat het extreem opzwelt.
Voor het plaatsen van de implantaten is meestal een behandelingstermijn voldoende. In de regel duurt het per implantaat niet langer dan 20 minuten. Deze routine-ingreep wordt omzichtig en onder plaatselijke verdoving uitgevoerd.
Na de implantatie wordt aanbevolen een nacht in de kliniek door te brengen. Op de tweede dag wordt een softlaser behandeling uitgevoerd, waarmee de genezingstijd wordt versneld en welke een gunstige werking heeft op de regeneratie van het bot.
De hechtingen worden 7-10 dagen na de ingreep verwijderd. Aansluitend wordt een onbelaste geneesperiode gehouden.
Voor de kaakchirurgische behandelingen staat een doelmatig ingerichte operatieruimte ter beschikking.  De effectiviteit van onze kaakchirurgen wordt ondersteund door moderne KAVO apparatuur en instrumenten. Het succes van een operatie wordt door onze steriele faciliteiten gegarandeerd.
Bij een normaal genezingsproces zijn de implantaten na drie tot zes maanden vast ingegroeid in het bot. De nieuwe tandkronen kunnen er nu op worden bevestigd.
Het Diamant-Dent Instituut voor Tandheelkunde en Implantologisch Centrum biedt implantaten van vier wereldwijd erkende ondernemingen: Oraltronics, Friadent, NobelBiocare en Legacy. Alle vier nemen heden ten dage een leidende plaats in op het gebied van de tand implantologie.

Maatregelen voor en na de implantatie

Voor de behandeling kan men normaal eten, want de ingreep hoeft niet op een nuchtere maag te worden uitgevoerd. Ook de medicamenten die regelmatig worden ingenomen, kunt u als gebruikelijk innemen.
Na de ingreep is het tandvlees begrijpelijkerwijze nog enkele dagen gevoelig, door koeling kan echter worden verholpen dat het opzwelt.
In het algemeen is sporten geen probleem, hoewel men dan moet oppassen dat het helingsproces niet in gevaar wordt gebracht. 
Het is aanbevolen een week lang geen koffie, thee, alcohol en melkproducten te drinken, niet te roken en geen gekruide maaltijden te nuttigen.
Mondhygiëne en een zorgvuldige verpleging moeten serieus worden genomen: de tanden moeten regelmatig gepoetst worden. De aanbevolen medicijnen moeten worden ingenomen en men moet ook Chlorhexamed toepassen.

Hoe te handelen, wanneer de opbouw reeds op het implantaat is geplaatst.

De nieuwe opbouw moet net als de natuurlijke tanden zorgvuldig worden verpleegd, bovendien is het belangrijk elke 6-12 maanden de tandarts te bezoeken voor een controle.

Hoe lang moet men voor een implantaatbehandeling in Hongarije blijven?

Voor de kaakchirurgische behandeling – implantatie, sinuslift, botopbouw – moet men ten minste een nacht in Hongarije blijven. Op de eerste dag worden de onderzoeken en de implantatie uitgevoerd. Op de tweede dag vindt een softlaser behandeling plaatst, zodat het genezingsproces wordt versneld. Daarna kan men naar huis rijden en na ongeveer een week terugkomen, zodat de hechtingen kunnen worden verwijderd. Dit kan echter ook door een arts in uw omgeving worden gedaan.

Tandimplantaat Hongarije – implantatie periodes:

In een standaard geval hebben onze kaakchirurgen 2-3 dagen nodig om een implantaat te plaatsen in onze kliniek. In ons eerste voorbeeld tonen wij een mogelijk behandelingstraject bij het plaatsen van een implantaat.

Dag 1:

 • Aankomst en eerste intake gesprek, waarbij gratis een behandeling en kostenplan wordt opgesteld 
 • Plaatsen van het implantaat (operatie)

Dag 2:

 • Controle van de uitgevoerde operatie
 • Softlaser behandeling, die een snelle en betere genezing van de operatiewond mogelijk maakt. 
 • Vertrek

Tandimplantaat Hongarije - implantatie week:

Mocht u meerdere (8-10) dagen ter beschikking hebben voor de implantatie, dan kan het verwijderen van de hechtingen ook in de kliniek plaatsvinden.
Dan wordt het programma in meerdere aspecten gewijzigd. U wordt dan in de tussentijd verzorgd met de meeste uiteenlopende programma's:

Dag 1:

 • Aankomst en eerste intake gesprek, waarbij gratis een behandeling en kostenplan wordt opgesteld 
 • Plaatsen van het implantaat (operatie)

Dag 2:

 • Controle van de uitgevoerde operatie
 • Softlaser behandeling, die een snelle en betere genezing van de operatiewond mogelijk maakt.

Dag 3-7:

 • Vrije tijd programma's naar wens. U wordt diverse, op uw verzoek georganiseerde vrije tijdsprogramma's aangeboden. Voor verdere informatie gelieve het menupunt "tandweek" door te lezen.

Dag 8:

 • Controle
 • Verwijderen van de hechtingen 
 • Vertrek
Hoe lang is de garantie geldig?

Op de elementen van het implantaat geldt een garantie van 10 jaar. Het Diamant-Dent Instituut voor Tandheelkunde neemt de behandelingskosten op zich, indien eenduidig bewezen wordt dat wij een fout hebben begaan  (bijvoorbeeld: materiaalfout).
De garantie verliest haar geldigheid indien:
- de mondhygiëne niet grondig of onvoldoende is 
- de jaarlijkse onderzoeken niet zijn uitgevoerd
- bij verlies van tandvlees en bot
- de opbouw als gevolg van een ongeval eventueel beschadigd raakt
- de instructies en aanwijzingen van de tandarts niet worden nagekomen (bijv.: geen vakkundige verpleging van de opbouw, geen gepaste opslag en doelmatig gebruik van een uitneembare prothese 
- het lichaamsgewicht van de patiënt zich in korte tijd aanzienlijk verandert 
- de tandheelkundige status van de patiënt wijzigt zich als gevolg van een ziekte
- een tandbehandeling door een andere tandarts wordt uitgevoerd

Was is botopbouw en sinuslift?

Voorafgaande aan de implantatie moet de dichtheid van de bot worden gecontroleerd. In het geval dat er te weinig bot is voor een implantaat, kan men de implantatiebehandeling mogelijk maken door een zogenaamde botopbouw (in de bovenkaak door een sinuslift). Gedurende de botopbouw wordt botmateriaal tegen het kaakbeen gelegd. Met deze ingreep begint het proces van botvorming, waardoor de implantaten probleemloos kunnen worden geplaatst.

Implantaten

Tandimplantaat Hongarije - Kies voor competentie, ervaring en kwaliteit!

Kronen, bruggen

Tanden, die zo zijn aangetast dat ze niet meer gevuld kunnen worden, kunnen met een zogenaamde tandkroon gereconstrueerd worden.

Bleaching

Naast de ogen zijn het zeker de tanden die het eerste opvallen in het gezicht. Geen wonder dat wij allemaal stralend witte tanden willen. 

Gebitsesthetiek in Hongarije

"Mooie tanden – een spiegel van uw persoonlijkheid!"

Sikertörténetek

A Diamant-Dent számokban
24
Years
experience
98477
Inserted
implants
57250
Patients
55
Employees
This website uses cookies
We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners who may combine it with other information that you’ve provided to them or that they’ve collected from your use of their services.