Gebitsregulatie, beugels en orthodontie in Hongarije

Onze specialist, Dr. med Dent Zoltán Altay voor orthodontie is de juiste aanspreekpartner, wanneer scheve tanden door een beugel gecorrigeerd moet worden, want orthodontisten ronden als tandarts een aanvullende meerjarige opleiding af, evenals de kaakchirurg met de speciale opleiding voor mond-, kaak- en gezichtschirurgie (MKG).

zoltan_nl Bij afwijking van de positionering van de tanden en bijtanomalieën met bijtproblemen wordt in de orthodontie voor de gebitsregulering vaak over een beugel of beugelbehandeling gesproken, waarbij de behandeling door elke tandarts kan worden uitgevoerd, echter waarbij  orthodontisten op de beugelbehandelingen gespecialiseerd zijn. Voor alle gecompliceerde mismaaktheden in gebit en kaak is er tandheelkundige apparatuur, maar daarvoor moet u een orthodontist  bezoeken, die gespecialiseerd is in het corrigeren van mismaaktheden. Tot de mismaaktheden behoren alle bijtafwijkingen en afwijkingen in de positionering (dysgnathie) zoals retentie, overbeet, diepe beet, gedekte beet, kruisbeet en open beet.

Bij ons hebben u en uw kinderen de mogelijkheid een behandelingsplan volgens de modernste technologie te krijgen met het doel uw dagelijkse leven GUNSTIG te beïnvloeden.

De op het gebied van de gebitsregulering gespecialiseerde lid van ons medische team, Dr. med Dent Zoltán Altay, biedt een professionele kwalitatieve prestaties op het gebied van de gebitsregulatie bij kinderen als ook bij volwassenen. Dr. med Dent Zoltán Altay verwacht u en uw kinderen voor een overleggesprek in gebouw 1 van het Diamant-Dent Instituut voor Tandheelkunde!

Ons 3D digitale Picasso Trio CBCT apparaat biedt nieuwe dimensies, ook op het gebied van de  orthodontie. Het beschikt over het CEPH-programma waardoor onze specialist een zogenaamde CEPHALO-opname (kephalometrische röntgenopname) kan maken, die met behulp van ons SMILE-program geanalyseerd wordt. Door dit programma kan een precieze diagnose en een exacter plan worden opgesteld.

vooraf nadien

zahnregulierung_nl_01

zahnregulierung_nl_02

zahnregulierung_nl_03

zahnregulierung_nl_04

zahnregulierung_nl_05

zahnregulierung_nl_06

zahnregulierung_nl_07

zahnregulierung_nl_08

zahnregulierung_nl_09

zahnregulierung_nl_10

zahnregulierung_nl_11

zahnregulierung_nl_12

zahnregulierung_nl_13

zahnregulierung_nl_14

zahnregulierung_nl_15

zahnregulierung_nl_16

zahnregulierung_nl_17

zahnregulierung_nl_18

zahnregulierung_nl_19

zahnregulierung_nl_20

zahnregulierung_nl_21

zahnregulierung_nl_22

De mogelijke anomalieën van het gebit

zahn_reg_nl_01

inter-dentale ruimten

zahn_reg_nl_02

open beet

zahn_reg_nl_03

zijdelingse kruisbeet

zahn_reg_nl_04

verschoven midden

zahn_reg_nl_05

vergrote overbeet

zahn_reg_nl_06

retentie (te weinig plaats)

zahn_reg_nl_07

verkeerde overbeet (progenie)

zahn_reg_nl_08

verkeerde overbeet (progenie)

zahn_reg_nl_09

diepe beet

orthodontics_nl

Tandregulering aan de tongzijde

De linguale techniek is de bekendste en effectiefste manier van onzichtbare tandregulering. Het reguleringsinstrument is aan de binnenzijde van het gebit bevestigd, zodat het bij lachen en spreken onzichtbaar blijft. Het principe de behandeling lijkt op die voor instrumenten aan de buitenzijde van het gebit: brackets worden vastgemaakt, die met een draad worden verbonden.
Omdat de binnenzijde van het gebit  (in tegenstelling tot de buitenzijde) bij iedereen anders gevormd is, moeten de brackets voor alle tanden op maat worden vervaardigd. Ditzelfde geldt voor de vervaardiging van de beugel.
Daarom adviseren wij u een persoonlijk vooronderzoek, in het kader waarvan onze orthodontist op basis van röntgenopnamen en afdrukken een precies behandelingsplan kan opstellen.

Download pdf.

Diamant Dent Linguál fogszabályozás

Diamant Dent Linguál fogszabályozás

Gebitsregulering, orthodontie in Hongarije - vaak gestelde vragen
Wat is gebitsregulering eigenlijk?

Gebitsregulering is een relatief nieuw gebied in de medische wetenschappen. De heden ten dage als gebitsregulering geldende procedure werd ongeveer 100 jaar geleden voor het eerst aanvaard en uitgevoerd. De procedure houdt zich hoofdzakelijk bezig met het herstel van onregelmatigheden van het gebit met betrekking tot de positie in de kaak, de planmatige controle van deze onregelmatigheden en met de onevenredigheden bijvoorbeeld het naar elkaar toe groeien van de kaken en eventueel groei in het algemeen.

Voorts worden door de controle de esthetische verschijning en zulke, functionele problemen, die ontstaan uit het onregelmatige contact en de positie van de tanden (en door stagnatie, ongekiemdheid, open beet, diepe beet, duimzuigen veroorzaakte de kauwstelsel functies vervormen) verholpen. Gedurende de kindsheid, wanneer het kind nog in de groei is, kan men de groei van de gezichtsbeenderen beïnvloeden om de optimale gebitscontacten voor later te garanderen (orthodontie). Bovendien kan een harmonische vorm van het gezicht worden verkregen.

zahnregulierung

Gedurende de volwassenheid zijn de mogelijkheden in vergelijking tot de behandelingen die in de kindertijd kunnen worden uitgevoerd, beperkt, omdat de groei van beide kaken als instrument niet meer kan worden gebruikt. Er zijn echter nog - ofschoon gelimiteerd - mogelijkheden om met de handhaving van de regels, de onregelmatigheden te verhelpen. Het is een oud misverstand dat men als volwassene moet leren leven met een onesthetische lach, omdat het gebit niet meer kan worden gereguleerd. De gebitsregulering is praktisch niet aan leeftijd gebonden, ook op zestig jarige leeftijd kunnen aanpassingen worden gedaan.

Hoe functioneert de orthodontie?

De tanden zijn vast verankerd in het bot met behulp van de zogenaamde ligamentum parodontale. Dit draagt zorg voor een stabiele maar in geringe mate ook flexibele positie. In het weefsel van de tandwortelen bevinden zich bloedvaten en zenuwen. De bloedvaten lopen dwars vanaf de wortel tot het bot, waar de tand bevestigd is. De kleine bloedvaten brengen druk- en trekkrachten over op het bot. Als gevolg van de trekkrachten ontstaat een microscopische overmassa op het bot, als gevolg van de drukkracht vindt een microscopische afbouw van het bot plaats. Daardoor beweegt de tand zich in zeer langzaam tempo in de richting van de uitgeoefende kracht. In vereenvoudigde vorm kan men de beweging van de tanden door het uitoefenen van de kracht als volgt uitleggen.

zahnregulierung

Met een gelijkaardig mechanisme kan men de groei van de onder- en bovenkaak beïnvloeden. Hiervoor heeft men echter een veel omvangrijkere kennis en een veel uitgebreidere uitrusting nodig omdat de menselijke schedel zeer gecompliceerd is opgebouwd en daarom is de beïnvloeding van diens groei veel moeilijker. De kracht, waarmee de tanden worden bewogen, wordt overgedragen door een uitneembare beugel.

 

Wanneer moet men met een beugelbehandeling beginnen en waar moet men op letten?

Met betrekking tot de vorming van het gebit kan men drie aparte gebitsoorten onderscheiden: het melkgebit, een gemengd gebit en een blijvend gebit.
 

zahnregulierungOp een leeftijd van 6 maanden komen de eerste melktandjes door en dit duurt tot de leeftijd van 24-30 maanden. Tot de leeftijd van 3-3,5 jaar gebeuren er geen anderen gebeurtenissen. Dan, op de leeftijd van ongeveer 6 jaar verschijnen de eerste  6-tanden - de grote kiezen. Dit zijn al blijvende tanden. vanaf dit moment wordt gesproken over een gemengd gebit. Het wisselen van de tanden begint ongeveer op de leeftijd van 7 jaar met het verlies van de voorste snijtanden. Het verschijnen van de 6  en de snijtanden, het verlies van kiezen en tanden vindt plaats in de periode van het gemengde gebit. Deze periode is het belangrijkste stadium in de gebitsregulering, omdat in deze periode de meeste deformaties kunnen worden gecorrigeerd. Deformaties kunnen ook later worden behandeld, maar dan met meer compromissen. Het is een feit dat de mooiste resultaten bij aanvang op deze leeftijd -in de periode van het gemengde gebit - kunnen worden bereikt. De periode van het gemengde gebit eindigt wanneer de laatste melktanden door de druk van de uiteindelijke tanden uitvallen. Dit vindt ongeveer plaats op de leeftijd van 10 jaar. Natuurlijk kunnen er aanzienlijke verschillen zijn in de genoemde leeftijden omdat we allemaal verschillend zijn. Gedurende de periode dat het individu nog melktanden heeft is een interventie zelden dwingend. Gedurende deze periode moet men meer aandacht geven aan een kaak van extreme grote en de daaraan verbonden omgekeerde contact van de snijtanden (waarbij de onderste tanden de boventanden afdekken). Ook is het belangrijk een open beet te herkennen: daarbij kan een kleine spleet naast de frontale snijtanden worden ontdekt. Hier moet de kleine onderkaak worden genoemd, waarbij zeer zelden en slechts in zeer moeilijke gevallen orthodontie moet plaatsvinden.

 

zahnregulierung

Slechte gebruiken (duimen, verkeerd slikken) kunnen op deze leeftijd met succes worden behandeld. Aangeboren onregelmatigheden zoals een gespleten gehemelte, hazenlip, kunnen in deze periode vervolgd worden, ofschoon de behandeling al op de leeftijd van 3 maanden kan worden begonnen (het omvat een complexe chirurgische en orthodontische behandeling) en na het bereiken van de leeftijd van 18 – 20 jaar van de patiënt wordt beëindigd. Tot het artsenteam behoren ook oor- en neusartsen, kinderartsen, chirurgen, prothetische tandartsen en psychologen.

 

zahnregulierungDe periode van het gemengde gebit (leeftijd van 6-7 jaar) is de meest aanbevolen leeftijd voor een consult over gebitsregulering. Mocht er iets afwijken van de norm, dan kan dit door de gespecialiseerde arts worden verholpen. Naast het hier opgesomde, laten ook andere vervormingen en onregelmatigheden zich met succes behandelen (tand opeenhopingen, ruimten tussen tanden, spleet tussen de voortanden, diep gebit en vervormingen als gevolg van een langzame groei van de onderkaak).

In het blijvende gebit kunnen behandelingen van verschillende aard worden doorgevoerd, maar de mogelijkheden zijn beperkt, omdat de beïnvloeding van de richting en de massa niet als ondersteuning kan worden gebruikt. Als voorbeeld kan men de onderstaande cases noemen:

Gegeven is een 15 jarige, mannelijke patiënt, die op het eerste gezicht perfect geplaatste tanden heeft, maar bij het bijten blijkt dat de onderkaak te ver naar achteren staat. Daardoor overdekken de bovenste snijtanden de snijtanden beneden. De onderste snijtanden hebben zich daardoor dusdanig verhoogd dat zij in het bovenste tandvlees bijten. Dit wordt een diepe beet genoemd.

Vanzelfsprekend is bij de vaststelling van het probleem en bij het opstellen van een behandelschema een diepgaand onderzoek nodig. In het bovenstaand genoemde geval moet men volgens plan de 6 frontale snijtanden met ongeveer een tandbreedte terugbewegen.

Daarvoor moet men echter plaats maken, zodat de eerste kiezen worden verwijderd, omdat op deze leeftijd er geen andere alternatieven zijn om plaats te creëren. Voorts kan slechts een vast instrument worden gebruikt voor het richten van het gebit. Dit alles was 5 jaar eerder zonder tandentrekken en met een uitneembaar instrument mogelijk geweest.


zahnregulierungIn het blijvende gebit behandelt men alle onregelmatigheden die voorheen al zijn behandeld, maar die vanwege de mate van deformatie en andere omstandigheden behandelingsopdrachten blijven in de periode van het blijvende/permanente gebit. Op zijn vroegst op de leeftijd van 18 jaar lossen de problemen van buitengewone groei zich op, die niet op orthodontische weg zijn opgelost. Hier worden ook chirurgische maatregelen genomen (bijvoorbeeld: de buldogbeet).

Uitneembare en vast ingezette instrumenten en beugels in Hongarije

zahnregulierung_20Er zijn verschillende soorten uitneembare instrumenten, waarbij de plaatbeugel en activator (blokbeugel) moeten worden genoemd. Plaatbeugels zijn op een kaak bevestigd, blokbeugels aan beiden. De bevestiging vindt meestal plaats door op de tanden vastgemaakte draden, maar er zijn ook instrumenten die aan het zachte weefsel worden bevestigd. Wanneer we een vaste beugel hebben - gemaakt uit kunststof in de meest verschillende kleuren - kunnen hier schroefjes, kleine veertjes op worden gemonteerd, zodat de verschillende opdrachten kunnen worden uitgevoerd. Met de schroeven kunnen bijvoorbeeld de twee kanten van de kaak uit of naar elkaar worden geschoven.  Vanzelfsprekend is vakbekwame ervaring nodig voor de planning en uitvoering van de procedure, omdat de orthodontist vooraf het gehele proces in zijn hoofd moet zien. Er bestaat geen behandeling waarbij de stappen, apart, na elkaar, in overweging met de nieuw ontstane situatie kunnen worden gepland. Naast het opgesomde kan men met blokbeugels (zogenaamde bimaxillaire instrumenten die op beide kaken zijn bevestigd) een andere belangrijke opgave doorvoeren: kaakorthodontist behandelingen. Hierbij worden niet alleen de tanden gereguleerd, maar kan men ook invloed uitoefenen op de groei van het bot. Dit is alleen in de periode van het gemengde gebit te realiseren.
zahnregulierungEr zijn talrijke soorten vaste beugels bekend. Wij willen ons hier beperken tot een instrument, welke het vaakst wordt toegepast: het multiband - instrument. Deze bestaat uit kleine slotjes die op elke tand zijn aangebracht. De slotjes kunnen uit metaal, kunststof of ceramiek worden gemaakt. Aan het einde van de behandeling kan de kleefstof vanzelfsprekend zonder schade van het glazuur worden verwijderd. In deze kleine slotjes wordt een kleine, flexibele draad vastgemaakt. De draad wordt met de slotjes verbonden en de in de draad aanwezige flexibele kracht zal de tanden naar de aangewezen plaats bewegen.

zahnregulierungHiervoor gebruikt men draden van de meest verschillende aard, verschillende legeringen met verschillende flexibiliteit en dikte. Afhankelijk van de opgave wordt de meest geschikte draad gekozen. Op deze draden worden de veertjes geplaatst, die gebruikt worden voor de beweging van de tanden. In het vervolg kan men de slotjes van twee tanden met elkaar verbinden middels verschillende elementen zoals bijvoorbeeld elastiekjes. Daardoor kunnen twee tanden naar elkaar toe worden gedreven. Deze delen moeten – net als bij de uitneembare varianten - zorgvuldig gepland worden, want een van de grondregels van de gebitsregulering is, dat geen enkele tand zich zonder de uitwerking op een andere laat bewegen. Het voorkomen van dergelijke gebeurtenissen is erg belangrijk, daarom is een nauwkeurige uitgekiende planning van de behandeling van groot belang. Het multiband-apparaat wordt door Amerikaanse orthodontisten ook in de periode van het gemengde gebit (ongeveer op de leeftijd van 8 jaar) toegepast, maar meestal na het doorbreken van de blijvende tanden (behalve de 8) wordt pas echt met de behandeling begonnen.

Orthodontie voor kinderen - Wat wordt in de kindertijd behandeld?

zahnregulierungIn de periode van het melkgebit moeten slechts zelden ingrepen worden gedaan. Hier moet men ook op de extreem vergrote onderkaak letten (en op de hiermee verbonden omstandigheid van een omgekeerd contact van de snijtanden). Belangrijk hierbij is ook het herkennen van een "open beet": in dit geval is een spleet tussen de bovenste en onderste frontale tanden in gesloten toestand duidelijk te herkennen. Men moet de duidelijk herkenbare te kleine onderkaak vermelden, want in moeilijke gevallen - ook slechts zeer zelden en sporadisch - een orthopedische behandeling noodzakelijk kan zijn. Slechte gebruiken (duimen, verkeerd slikken met gebruik van de tong) kunnen op deze leeftijd met succes worden behandeld. Aangeboren onregelmatigheden zoals een gespleten gehemelte, hazenlip, kunnen in deze periode vervolgd worden, ofschoon de behandeling al op de leeftijd van 3 maanden kan worden begonnen (het omvat een complexe chirurgische en orthodontische behandeling) en na het bereiken van de leeftijd van 18 – 20 jaar van de patiënt wordt beëindigd. Tot het artsenteam behoren ook oor- en neusartsen, kinderartsen, chirurgen, prothetische tandartsen en psychologen. De periode van het gemengde gebit (leeftijd van 6-7 jaar) is de meest aanbevolen leeftijd voor een consult over gebitsregulering. Mocht er iets afwijken van de norm, dan kan dit door de gespecialiseerde arts worden verholpen. Naast het hier opgesomde, laten ook andere vervormingen en onregelmatigheden zich met succes behandelen (tand opeenhopingen, ruimten tussen tanden, spleet tussen de voortanden, diep gebit en vervormingen als gevolg van een langzame groei van de onderkaak). De periode van het gemengde gebit is de enig deugdelijke van orthodontische behandelingen.

zahnregulierung

zahnregulierungIn het blijvende gebit kunnen behandelingen van verschillende aard worden doorgevoerd, maar de mogelijkheden zijn beperkt, omdat de beïnvloeding van de richting en de massa niet als ondersteuning kan worden gebruikt. Men kan bijvoorbeeld de onderstaande case noemen: Gegeven is een 15 jarige, mannelijke patiënt, die op het eerste gezicht perfect geplaatste tanden heeft, maar bij het bijten blijkt dat de onderkaak te ver naar achteren staat. Daardoor overdekken de bovenste snijtanden de snijtanden beneden. De onderste snijtanden hebben zich daardoor dusdanig verhoogd dat zij in het bovenste tandvlees bijten. Dit betekent een diepe beet.

Vanzelfsprekend is bij de vaststelling van het probleem en bij het opstellen van een behandelschema een diepgaand onderzoek nodig. In het bovenstaand genoemde geval moet men volgens plan de 6 frontale snijtanden met ongeveer een tandbreedte terugbewegen.

Daarvoor moet men echter plaats maken, zodat de eerste kiezen worden verwijderd, omdat op deze leeftijd er geen andere alternatieven zijn om plaats te creëren. Voorts kan slechts een vast instrument worden gebruikt voor het richten van het gebit. Dit alles was 5 jaar eerder zonder tandentrekken en met een uitneembaar instrument mogelijk geweest. In het blijvende gebit behandelt men alle onregelmatigheden die al voorheen behandeld waren, maar die vanwege de mate van deformatie en andere omstandigheden behandelingsopdrachten blijven voor de periode van het blijvende/permanente gebit .

Orthodontie in Hongarije

zahnregulierungIn de kindertijd en in de pubertijd, wanneer het kind nog in de groei is, kan men de ontwikkeling van de botten sterk beïnvloeden, en daarmee heeft men de mogelijkheid een harmonisch tandcontact te bewerkstelligen. (orthodontie). De periode van het gemengde gebit is de enig deugdelijke van orthodontische behandelingen. In het blijvende gebit kunnen behandelingen van verschillende aard worden doorgevoerd, maar de mogelijkheden zijn beperkt, omdat de beïnvloeding van de richting en de massa niet als ondersteuning kan worden gebruikt. Men kan bijvoorbeeld de onderstaande case noemen: Gegeven is een 15 jarige, mannelijke patiënt, die op het eerste gezicht perfect geplaatste tanden heeft, maar bij het bijten blijkt dat de onderkaak te ver naar achteren staat. Daardoor overdekken de bovenste snijtanden de snijtanden beneden. De onderste snijtanden hebben zich daardoor dusdanig verhoogd dat zij in het bovenste tandvlees bijten. Dit betekent een diepe beet. Vanzelfsprekend is bij de vaststelling van het probleem en bij het opstellen van een behandelschema een diepgaand onderzoek nodig. In het bovenstaand genoemde geval moet men volgens plan de 6 frontale snijtanden met ongeveer een tandbreedte terugbewegen. Daarvoor moet men echter plaats maken, zodat de eerste kiezen worden verwijderd, omdat op deze leeftijd er geen andere alternatieven zijn om plaats te creëren. Voorts kan slechts een vast instrument worden gebruikt voor het richten van het gebit. Dit alles was 5 jaar eerder zonder tandentrekken en met een uitneembaar instrument mogelijk geweest.

 

Orthodontie volwassen - Wat kan men op volwassen leeftijd behandelen?

Op volwassen leeftijd kunnen alle onregelmatigheden worden behandeld die vroeger niet behandeld zijn, of een eerder voorgenomen orthodontische behandeling die niet toereikend was voor de eliminatie van het probleem.  (Een chirurgische ingreep zal nodig zijn voor de  onevenredigheden van de kaak). Een ding moet echter opgemerkt worden: er bestaat geen mogelijkheid voor een orthodontische oplossing, daarom moeten aanzienlijke verschillen in grote van de beide kaken of de ten opzichte van elkaar gemeten discrepanties door een chirurgische ingreep of door het trekken van tanden worden opgelost .

De belangrijkste onregelmatigheden die wij op volwassen leeftijd behandelen: ophoping van tanden (crowding), kruisbeet, afwijking in de positie van individuele tanden (de frontale snijtand kan niet door het tandvlees komen omdat het in het bot is blijven steken, hij zal zich doordringen, maar in de verkeerde richting), diepe beet, niet door orthopedische problemen ontstane open gebit.

De niet behandelde gevallen kunnen tot het bereiken van de volwassenheid noch aanzienlijker worden: tanden kunnen uit hun positie verschuiven, los raken en eventueel als gevolg hiervan uitvallen. Men kan pijn krijgen in het kaakgewricht en ook andere onaangename symptomen kunnen zich voordoen . Tegelijkertijd neigt het gebit een steeds sterkere vorming van cariës te krijgen (de verschoven tanden zijn moeilijker te poetsen), en ook kunnen chronisch ontstekingen van het tandvlees ontstaan.

zahnregulierung

Daarnaast hoeft men niet te vermelden dat in een onregelmatig gebit de kauwprestatie en de esthetische verschijning negatief beïnvloed wordt. Zulke onbehandelde gevallen zijn ook op volwassen leeftijd geschikt voor een behandeling en een restauratie. Vanzelfsprekend zijn hiervoor andere instrumenten noodzakelijk als in de pubertijd. De behandelingen kunnen met uitneembare en vastzittende instrumenten worden uitgevoerd. Grotere tandbewegingen kunnen echter alleen met een vastzittend instrument worden bereikt.

Chirurgische - orthopedische oplossingen

Op volwassen leeftijd, op zijn vroegst op de leeftijd van 18 jaar, behandelen wij onregelmatigheden van de groei die men niet door een orthodontische behandeling kon oplossen en waar een chirurgische ingreep nodig is (bijv.: buldogbeet). In dit geval wordt de "inleidende" orthodontische behandeling gevolgd door een chirurgische correctie van de buitenproportioneel gegroeide kaak - waarbij die kaak in de juiste positie wordt gesteld. Hierna is opnieuw een orthodontische behandeling nodig, die de nog bestaande kleinere positionele afwijkingen en de uiteindelijke stabiele eindtoestand creëert. Deze onregelmatigheden zijn het speciale gebied van de orthodontologie, waarvoor voor de uitoefening ervan een zeer grotere verantwoordelijkheid, vakkennis, ervaring en de professionele medewerking van naverwante beroepen  (gezichts- en kaakchirurgie) een absolute voorwaarde is.

Algemene misvattingen

zahnregulierungHet is een algemene misvatting dat met de tijd de opeenhoping van tanden bij een kind "eruit groeit". De ouders geloven, dat het kleine gezicht nog verder zal groeien, zodat er plaats komt voor de tanden. Het is echter een feit dat na het bereiken van de leeftijd van 6 jaar de afstand tussen de eerste kies (6) en de twee frontale snijtanden niet groei maar kleiner wordt. Bij het wisselen van de tanden - wat op zich een zeer gecompliceerd mechanisme is - is het slechts een naar voren geschoven moment, maar wel een heel belangrijke. Door de procedure zal er geen plaats meer zijn voor de 4e tand, die later tussen de tanden 6 en 1 wil binnendringen. ofschoon het grootste deel van de groei van kinderen pas na het 6e levensjaar zal plaatsvinden.

Duimen. In het geval  dat het kind ook na het 4e levensjaar nog steeds duimt, dan is het onvermijdbaar dat het kind een orthodontische behandeling zal krijgen. De benadering dat de deformaties met de tijd zullen weggaan is niet juist. De verbetering van de situatie kan bij kleinere deformaties - onder voorwaarden dat het kaakbeen naar behoren groeit - plaatsvinden, maar daarbij moeten we benadrukken, dat dit eerdere een zeldzaam geval is.

Een ander misverstand is dat na de tandregulering de resultaten kunnen blijven bestaan en dat het totaalbeeld zich nooit meer zal verslechteren. De tandregulering bestaat uit een actief gedeelte waarbij de tanden worden bewogen (onregelmatigheden worden gecorrigeerd) en uit een retentieperiode, waarbij het behaalde resultaat wordt vastgelegd om teruggroei te verhinderen.  Deze periode duurt minstens zo lang als de actieve periode. Deze mag niet worden verwaarloosd, omdat dit de gehele voorafgaande arbeid kan verstoren. Het is ook een misverstand dat op volwassen leeftijd geen tandregulering kan plaatsvinden.

Hoe lang moet men het instrument en de beugel dragen?

zahnregulierungOndanks de individualiteit kunnen er toch richtlijnen worden gegeven. Een in de pubertijd toegepast instrument moet ongeveer 9-12 maanden lang worden gedragen, 14 uur per dag. Hier moet men weer benadrukken dat het praktisch en fatsoenlijk moet worden gedragen. 10 uur per dag is niet voldoende. Wij, orthodontisten zijn dan ook van mening dat, in het geval er geen mogelijkheid bestaat - om verschillende redenen zoals het kind doet aan sport of speelt een muziekinstrument - de beugel te dragen, dan moet men helemaal niet beginnen met de behandeling, omdat de schades groter kunnen worden dan voorheen het geval was. Dit kan verklaard worden met de reactie van het bot op de gedurende de tandregulering uitgeoefende kracht: veranderingen kunnen alleen met permanente krachtuitoefening worden bereikt. Er zijn deformaties, die zich alleen met een dergelijke bimaxillair instrument laten behandelen, welk meerdere jaren moet worden gedragen. Vele behandelingen bestaan uit meerdere gedeelten (eerst een uitneembaar en daarna een bevestigd instrument). De draagtijd van individuele plaatjes kan 3-6 maanden duren of eventueel langer, het is sterk afhankelijk van de op te lossen opgave. In dit geval zijn het slechts deelopgaven, die door een ander instrument of een bevestigd instrument (multiband) wordt gevolgd. De draagtijd van het multiband instrument is afhankelijk van de op te lossen opgave. Geringere mate van crowding kan in een periode van 8-9 maanden worden opgelost. De effectieve behandeling van een diepe beet, een open beet en andere gevallen waarbij een grote mate van beweging van de tanden moet worden bereikt kan tot 18 maanden duren. In gevallen, waar er nog zwaardeer problemen zijn, kan de behandeling nog langer duren.

Beugel, orthodontie in Hongarije - retentie en controle

Nadat de tandregulering is beëindigd begint de zogenaamde retentiefase. De retentiefase is ook een soort van tandregulering, ofschoon in deze fase geen zichtbare resultaten met zich mee brengt - het dient om de bereikte resultaten te fixeren. Dit alles gebeurt in de tweede fase van de tandregulering. Gedurende de eerste fase worden de tanden bewogen (onregelmatigheden worden geëlimineerd), terwijl in de tweede fase het terugkeren van de tanden worden verhinderd. De tweede fase duurt minstens zo lang als de actieve eerste fase. De tweede fase mag niet worden verwaarloosd, want een dergelijk handelen zou de volledige eerdere werkzaamheden in gevaar brengen.

De  reden voor een eventueel terugkeer van de tanden is te vinden in het ligamentum parodontale en in de bloedvaten van het tandvlees. Gedurende de tandregulering zijn deze uitgerekt. Het bot kan zich sneller reconstrueren als de bloedvaten. De haarvaten kunnen de tand in de verkeerde richting terugtrekken. Om dit te kunnen verhinderen, moeten de tanden bevestigd worden, Tanden moeten worden voorzien van een rail. Dit gebeurt meestal met uitneembare plaatjes, die met slotjes aan de tand bevestigd zijn. Het dagelijks dragen van het instrument kan gedurende de behandelingsperiode verkort worden. Na de retentiefase is een jaarlijkse controle voor het behoud van de stabiliteit essentieel.

Slechte gewoontes

De vorming van onregelmatigheden van het gebit is zeer complex en veelzijdig. Hoofdzakelijk kan men een onderscheid maken tot aangeboren en toegeëigende anomalieën. Aangeboren onregelmatigheden zijn bijvoorbeeld de overmatige grote van de kaak en de tanden en kiezen, de  ongeworteldheid van tanden, de diepe beet en nog veel meer. Toegeëigende onregelmatigheden: Tot deze onregelmatigheden behoort de gestoorde ademhaling door de neus waardoor door de mond wordt geademd. (Hierdoor wordt de kaak gedeformeerd en de positie van tanden en kiezen ongunstig veranderd) Mocht er een schade bestaan in verstand met bovengenoemde onregelmatigheid dan dient u onvoorwaardelijk een orthodontist of een KNO-arts bezoeken. Duimen is uiterst schadelijk na de leeftijd van 4 jaar. Meerdere slechte gewoontes, zoals bijvoorbeeld het kauwen van de punt van een ballpoint,  het zuigen of bijten van de lippen hebben de zelfde consequenties. Heel belangrijk is het de onordelijke ongezonde eventueel gebogen houding van het kind te voorkomen, die met het juiste liggen van het kind in bed (u moet geen te groot kussen gebruiken), of de constatering van een slechte houding die door platvoeten wordt veroorzaakt. De spieren die de houding van het lichaam bepalen, worden door het zenuwstelsel via reflexmechanisme gecontroleerd.  Mits in het systeem een vals programma overblijft, dan heeft dat valse geprogrammeerde systeem een uitwerking op de groei van het kaakbeen middels de spieren die de positie van het orgaan meebepalen. De voortijdig getrokken tanden zijn - helaas - van groot belang. Onder de voortijdige extractie van een melktand verstaat men het trekken van een melktand die een of meerdere jaren voor het doorbreken van de definitieve tand (meestal wegens cariës) heeft plaatsgevonden. . Deze extractie kan in de regel leiden tot een latere crowding, of in ernstigere gevallen tot een implantatie (wanneer de tand bij het doordringen gehinderd wordt door de wortel van een andere tand) of tot het ontstaan van een diepe beet. Een slag op de melktanden kan ervoor zorgen dat de blijvende tanden niet kunnen doorbreken, of dat de gebleven tandkiemen beschadigd raken.

Implantaten

Tandimplantaat Hongarije - Kies voor competentie, ervaring en kwaliteit!

Kronen, bruggen

Tanden, die zo zijn aangetast dat ze niet meer gevuld kunnen worden, kunnen met een zogenaamde tandkroon gereconstrueerd worden.

Bleaching

Naast de ogen zijn het zeker de tanden die het eerste opvallen in het gezicht. Geen wonder dat wij allemaal stralend witte tanden willen. 

Gebitsesthetiek in Hongarije

"Mooie tanden – een spiegel van uw persoonlijkheid!"

Sikertörténetek

A Diamant-Dent számokban
24
Years
experience
98477
Inserted
implants
57250
Patients
55
Employees
This website uses cookies
We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners who may combine it with other information that you’ve provided to them or that they’ve collected from your use of their services.