Diamant-Dent Zahnklinik Ungarn

Ak je cieľom estetický, pekný chrup, moderná stomatológia ponúka takmer neobmedzené možnosti.

Veneery sú veľmi tenké keramické fazety, pomocou ktorých možno frontálne zuby esteticky upraviť.

Veneery sú vhodné aj na korekciu ulomených alebo odštrbených predných zubov. Prirodzený zub sa zachová, iba jeho optický vzhľad sa pozitívne zmení.