Diamant-Dent Zahnklinik Ungarn

Detská stomatológia sa zaoberá liečením anomálií a ochorení zubov, ústnej dutiny a čeľustí vyskytujúcich sa u pacientov v detskom veku. Detská stomatológia sa podstatne líši od stomatológie pre dospelých: jednak preto, lebo chrup detí je ešte vo vývoji a jednak preto, že deti majú ešte mliečne zuby a trvalé zuby sa im začínajú prerezávať až vo veku 6 rokov. Okrem toho, aj sprievodné okolnosti sprevádzajúce stomatologické ošetrenia sa v prípade detí úplne líšia od ošetrenia dospelých, predovšetkým po stránke psychologickej. Preto sa musí k zubným ošetreniam u detí pristupovať celkom inak, ako v prípade dospelých.

Dieťa treba zaniesť k zubnému lekárovi už vtedy, keď sa mu prerežú prvé mliečne zuby. Pravidelná kontrola mliečnych zubov je veľmi dôležitá, lebo majú zvýšený sklon ku kazom. Zubný kaz môže viesť k strate mliečnych zubov a môže spôsobiť ďalšie závažné problémy: môže ovplyvniť vývin reči, vonkajší vzhľad, žuvanie a výmenu mliečnych zubov za trvalé.

V našom stomatologickom ústave venujeme ošetreniu zubov detí mimoriadnu pozornosť. Naši skúsení sa trpezliví stomatológovia ošetrujú menšie i väčšie deti, preto sú k našim malým pacientom veľmi pozorní a zhovievaví.

Ďalšie informácie o stomatologických ošetreniach u pacientov detského veku nájdete pod heslom Ortodoncia.

GyermekfogászatGyermekfogászat

GyermekfogászatGyermekfogászatGyermekfogászat