Diamant-Dent Zahnklinik Ungarn

Dokedy platí záruka?

Zubné korunky, mostíky 3 roky
Inlej, Onlej 3 roky
Veneer 3 roky
Estetické výplne 2 roky
Zubné protézy
(celkové, kotvené na implantátoch, čiastočné)
2 roky
Ot-Cap, preci a iné spojovacie prvky 1 rok
Umelý zub
(strata umelého zuba zo zubnej protézy)
1 rok
Dočasná celková zubná protéza 3 mesiace

 

Záruka stratí platnosť:
- v prípade nevyhovujúcej ústnej hygieny
- v prípade opomenutia ročného kontrolného vyšetrenia
- v prípade ústupu ďasna a úbytku čeľustnej kosti
- v prípade poškodenia zubnej náhrady (napr. pri nehode)
- v prípade nedodržania pokynov lekára
(nedostatočná starostlivosť o ústnu dutinu, resp. v prípade snímateľnej zubnej náhrady používanie a uschovávanie spôsobom nezodpovedajúcim jej určeniu)
- ak sa telesná hmotnosť pacienta v krátkom čase drasticky zmení
- ak sa stav chrupu pacienta kvôli inej chorobe zmení
- ak pacient podstúpi ošetrenie, ktoré vykoná iný zubný lekár

Záruka sa vzťahuje na prípadné chyby materiálu a nie na ošetrenia, ktoré budú eventuálne neskôr potrebné. Stomatologický ústav Diamant-Dent prevezme na seba náklady na ošetrenie v tom prípade, ak je použitie chybného materiálu jednoznačne dokázateľné. Záruka sa nevzťahuje na výdavky na cestovné a ubytovanie.